Reumatoidalne zapalenie stawów
22.04.2018

Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów – przyczyny i leczenieTa groźna choroba charakteryzuje się bólem, sztywnością i obrzękiem stawów, zmianami pozastawowymi i objawami ogólnoustrojowymi.

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) opisuje się jako przewlekłą układową chorobę tkanki łącznej o podłożu immunologicznym. Trudno dokładne podać przyczyny choroby, ale w znacznej mierze ryzyko wystąpienia reumatoidalnego zapalenia stawów jest powiązane z czynnikami genetycznymi.

Objawy RZS?

Reumatoidalne zapalenie stawów charakteryzuje się objawami stanu zapalnego stawów, występującymi  symetrycznie po obu stronach ciała, zmianami pozastawowymi i objawami ogólnoustrojowymi, prowadzącymi do niepełnosprawności a nawet przedwczesnej śmierci. Choroba ma podłoże immunologiczne i wyróżnia się serologicznie dodatnią (seropozytywną) albo ujemną (seronegatywną) postać choroby, w zależności od stwierdzonej bądź też nie obecności autoprzeciwciał w surowicy krwi. Najczęstsze objawy to występujący symetrycznie ból i obrzęk drobnych stawów rąk i stóp, rzadziej także dużych stawów (np.  barkowych lub kolanowych). W przebiegu choroby charakterystyczna jest sztywność poranna o różnym czasie trwania, ale zwykle trwająca powyżej jednej godziny. Postępujące zniekształcenia i usztywnienia stawów prowadzą do nieodwracalnych zmian w układzie ruchu. Zmiany pozastawowe są często wielonarządowe, głównie w seropozytywnej postaci RZS o ciężkim i długotrwałym przebiegu. Mogą występować podskórne guzki reumatoidalne, zmiany w układzie krążenia i oddechowym, zmiany w narządzie wzroku, zapalenie naczyń i zaburzenia neurologiczne. Często na skutek stosowanych leków dochodzi też do uszkodzenia nerek. Objawy ogólnoustrojowe to: utrzymujący się stan podgorączkowy, bóle mięśni, uporczywe zmęczenie, brak łaknienia i utrata masy ciała.

Kogo dotyka reumatoidalne zapalenie stawów?

Według danych epidemiologicznych, kobiety chorują na RZS trzykrotnie częściej od mężczyzn, a większość zachorowań następuje w czwartej i piątej dekadzie życia.

Jaki może być przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów?

U większości chorych występują okresy zaostrzeń choroby i względnej poprawy, z postępującym zniszczeniem stawów. W części przypadków (ok.15%) choroba ma łagodny przebieg, zajmuje tylko kilka stawów, a ich destrukcja jest powolna. Występuje też postać RZS charakteryzująca się bardzo długimi, nawet kilkuletnimi okresami poprawy (remisji) – stanowi ona ok. 10% wszystkich przypadków. Bardzo rzadko, najczęściej u mężczyzn i osób w starszym wieku, choroba może mieć przebieg epizodyczny i samoograniczający się. Jak szybko rozwija się choroba? Niestety RZS zwykle rozwija się podstępnie przez kilka- kilkanaście tygodni jednak u ok. 10-15% pacjentów objawy występują nagle, w przeciągu kilku dni.Dalszy przebieg choroby zależy od wielu czynników. Około 70% chorych z seropozytywnym RZS zajmującym wiele stawów, w ciągu 2 lat dochodzi do ich znacznego uszkodzenia. Diagnostyka reumatoidalnego zapalenia stawów
Rozpoznanie RZS u pacjentów skarżących się na początkowe objawy (bóle drobnych stawów, sztywność poranna, osłabienie i stan podgorączkowy), polega głównie na przeprowadzeniu:
•    Badań laboratoryjnych, wykrywających odchylenia od normy specyficzne dla RZS

•    Badania płynu stawowego i stwierdzeniu odczynu zapalnego

•    Badań obrazowych – RTG i USG stawów, które pozwalają na wykrycie zmian zapalnych i destrukcyjnych w stawach.

W początkowym okresie choroby przydatne mogą być również inne badania obrazowe: tomografia komputerowa TK (zwłaszcza przy ocenie zmian w kręgosłupie szyjnym) oraz rezonans magnetyczny MR.

Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów

Leczenie RZS powinno zostać wdrożone jak najszybciej po postawieniu diagnozy i prowadzone przez lekarza specjalistę reumatologa. Według najnowszych wytycznych, celem leczenia RZS jest remisja kliniczna, czyli poprawa stanu chorego lub przynajmniej zmniejszenie aktywności choroby, jeśli osiągnięcie remisji jest mało prawdopodobne. Obecnie w ramach leczenia farmakologicznego dostępnych jest wiele leków modyfikujących przebieg choroby, leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych oraz preparatów podawanych dostawowo, poprawiających komfort życia pacjenta. W cięższych przypadkach, przebiegających z unieruchomieniem, możliwe są zabiegi chirurgiczne. Bardzo ważną rolę w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów odgrywa również prawidłowo prowadzona rehabilitacja – kinezyterapia, fizykoterapia oraz wsparcie psychologiczne.

Do góry strony

SPRAWDŹ NASZE PROPOZYCJE

sprawdź szczegóły ico

Pakiet podstawowy onkologiczny dla kobiet

sprawdź szczegóły ico

Pakiet rozszerzony onkologiczny dla mężczyzn

sprawdź szczegóły ico

nietolerancje pokarmowe

sprawdź szczegóły ico

predyspozycje sportowe