Przepuklina pachwinowa - przyczyny i leczenie
25.04.2018

Przepuklina pachwinowa - przyczyny i leczenie

Przepuklina to przemieszczenie narządu poza jego prawidłowe położenie. Jakie są przyczyny często spotykanej przepukliny pachwinowej i jak wygląda leczenie?

Przepuklina to przemieszczenie narządu poza jego prawidłowe położenie. Wyróżnia się wiele rodzajów przepuklin, w zależności od ich położenia, a do najczęstszych należą przepukliny brzuszne, zawierające narządy lub części narządów, które powinny znajdować się w obrębie jamy brzusznej. Należą do nich m.in. przepukliny pachwinowe. Występują one u prawie 1/4 całej populacji, dużo częściej u mężczyzn niż u kobiet.

Przyczyny przepuklin pachwinowych

Powstawanie przepuklin jest uwarunkowane różnymi czynnikami, które mogą odgrywać różną rolę u poszczególnych pacjentów. Zwykle jest to:
•    anatomiczne osłabienie ściany jamy brzusznej, często wrodzone, w okolicach kanału pachwinowego
•    nagłe zwiększenie ciśnienie w jamie brzusznej, np. podczas wysiłku, podnoszenia ciężaru, kichnięcia, etc.
•  choroby przebiegające z długotrwałym zwiększeniem ciśnienia w jamie brzusznej, np. uporczywy kaszel różnorodnego pochodzenia, choroby jelita grubego lub przerost gruczołu krokowego.

Jak powstaje przepuklina?

Przepuklina pachwinowa, najczęściej występuje u mężczyzn, co ma związek z procesem zstępowania jąder z jamy brzusznej do worka mosznowego przez tzw. kanał pachwinowy. Wejście do kanału pachwinowego od strony jamy brzusznej to pierścień pachwinowy głęboki. Przechodzą przez niego, z jamy brzusznej do jąder, nasieniowody i naczynia krwionośne. Jest to miejsce anatomicznie dużo słabsze od pozostałych okolic ściany brzucha i właśnie tutaj na skutek wzmożonego ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej często tworzy się przepuklina pachwinowa. Są to tzw. wrota przepukliny, a fragment otrzewnej wyściełającej jamę brzuszną, który przedostaje się przez wrota przepukliny, tworzy worek przepuklinowy. Co się znajduje wewnątrz takiego worka przepuklinowego? Zawartość worka przepuklinowego stanowi ta część narządów jamy brzusznej, które znajdowały się najbliżej wrót przepukliny – w zależności od wielkości przepukliny, najczęściej będzie to tkanka tłuszczowa okrywająca jelita, fragment jelita cienkiego lub grubego, czasem nawet pęcherz moczowy.

Jakie są rodzaje przepuklin pachwinowych?

Ze względów anatomicznych wyróżniamy przepukliny pachwinowe proste i skośne. Natomiast istotniejszy z punktu widzenia możliwości leczenia jest podział na przepukliny odprowadzalne uciskiem do wnętrza jamy brzusznej oraz nieodprowadzalne. Trzeba pamiętać o tym, że nawet jeżeli zawartość worka przepuklinowego daje się odprowadzić do jamy brzusznej, to wrota przepukliny nadal pozostają otwarte i często przepuklina tworzy się z powrotem niedługo po odprowadzeniu. W przypadku przepuklin nieodprowadzalnych możemy mieć również do czynienie z najpoważniejszą sytuacją czyli przepukliną uwięźniętą. Powstaje ona na skutek ucisku zawartości worka przepuklinowego we wrotach przepukliny, co powoduje jego niedokrwienie i obrzęk, a następnie może prowadzić do martwicy. Jest to sytuacja zagrażająca życiu pacjenta, która wymaga natychmiastowej interwencji chirurgicznej.

Przepuklina pępkowa - zobacz wideo

Leczenie przepuklin pachwinowych

Jedynym skutecznym sposobem leczenia przepuklin pachwinowych jest zabieg operacyjny, który może być przeprowadzony metodami klasycznymi (operacja otwarta) lub laparoskopowymi. Leczenie operacyjne jest wskazane ze względu na ryzyko uwięźnięcia przepukliny i związane z tym zagrożenia dla chorego, nawet w przypadku przepuklin nie dających silnych dolegliwości. Po operacji wskazane jest unikanie wysiłku fizycznego przez okres ok. 3 miesięcy. Jednocześnie trzeba pamiętać, że pomimo zastosowania nowoczesnych technik wzmacniania ściany jamy brzusznej, przepukliny mogą czasami nawracać. Każdy kolejny zabieg w tym samym miejscu jest technicznie trudniejszy i obciążony większym ryzykiem.

Do góry strony

SPRAWDŹ NASZE PROPOZYCJE

sprawdź szczegóły ico

mężczyzna 24h

sprawdź szczegóły ico

pakiet coś dla ciała