Obturacyjny bezdech senny
23.09.2017

Obturacyjny bezdech senny

Co to jest obturacyjny bezdech senny? Jak najlepiej go zdiagnozować i jak skutecznie go leczyć? Wywiad ze specjalistą pulmonologii i zaburzeń oddychania podczas snu, dr n. med. Krzysztofem Byśkiniewiczem z warszawskiego Oddziału Puławska, Enel-med.

 - Czym jest bezdech senny?

 - Obturacyjny bezdech senny, bo tak brzmi poprawna nazwa obowiązująca od kilku lat w Polsce to choroba powszechna, ciężka, która dotyczy według badań przeprowadzanych w wielu miejscach na świecie kilku procent mężczyzn (4%) i kobiet (2%). Podobnie sytuacja wygląda w Polsce. Choruje na niego od 500 tysięcy do miliona Polaków. Polega to na tym, że podczas snu dochodzi do zapadania się tzw. części miękkich gardła, co powoduje zanik przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Choroba dotyczy częściej mężczyzn, osób z nadwagą oraz ludzi z wadami w budowie dróg oddechowych (gardło, nos). W wyniku tych czynników dochodzi do bezdechu.

- Określenie patologii bezdechu sennego

- Bezdech trwający powyżej 10 sekund jest zgodnie ze standardami patologiczny. Chorobie towarzyszą dwa niekorzystne zjawiska. Niedotlenienie i fragmentacja snu (po każdym bezdechu następuje przerwanie snu). Są to tzw. przebudzenie lub wzbudzenie. Rekordziści w ciągu 8 godzin snu mieli ponad tysiąc bezdechów. Nie jest możliwym odpowiednie wypoczęcie. Sen jest poszarpany, ludzie są niedotlenieni. Ponadto wiedząc, że wiele procesów fizjologicznych u człowieka związanych jest
z prawidłowym snem, w przypadku braku odpowiedniego snu - te procesy także stają się patologiczne (np. dochodzi do nieprawidłowego wydzielania hormonów). Obecnie podkreśla się istnienie coraz więcej związków zaburzeń endokrynologicznych z bezdechem sennym.

- Konsekwencje bezdechu sennego

- Niedotlenienie i fragmentacja snu doprowadzają nie tylko do złego samopoczucia w ciągu dnia, ale też możliwych groźnych powikłań związanych z układem sercowo-naczyniowym. Mogą nasilić objawy: nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca czy zaburzeń rytmu serca. W populacji ludzi
z bezdechem częściej występują zawał serca i udar mózgu w porównaniu do populacji ogólnej. Pacjenci z bezdechem sennym to potencjalni kilerzy na drogach. Są to ludzie, którzy mogą powodować wypadki komunikacyjne. Zgodnie z ustaleniami UE, w 2015 roku, 17 procent wypadków śmiertelnych na drogach było spowodowanych zaśnięciem za kierownicą. Oczywiście nie wszyscy to ludzie z bezdechem, jednak część z nich owszem. Wobec tego, UE wydała dyrektywy nakazujące zwiększenie czujności lekarzy w przypadku osób ubiegających się o zawodowe prawo jazdy.

- Jak zdiagnozować bezdech senny?

- Diagnostyka jest dość prosta. Przeprowadza się wywiad lekarski, w którym należy podkreślić rolę rodzin. To bliscy zwracają uwagę, że ktoś przestaje w nocy oddychać i chrapie. Istnieje zależność między chrapaniem a bezdechem sennym. Sto procent osób mających obturacyjny bezdech senny chrapie, w drugą stronę to nie działa. Po zebraniu wywiadu przeprowadza się obiektywne badanie. Przy użyciu przenośnego sprzętu diagnostycznego dostępnego w Centrum Medycznym Enel-Med przeprowadza się jednonocną rejestrację kilku parametrów: oddychanie, chrapanie, praca serca i poziom tlenu we krwi. Następnie sczytywane są wyniki i pod okiem lekarza analizowane. Później dochodzi do spotkania z pacjentem i omówienie dalszego postępowania.

- Leczenie bezdechu sennego

- W zależności od nasilenia choroby jest to albo postępowanie laryngologiczno-behawioralne albo stosowanie metody CPAP. W łagodnych i łagodnie-umiarkowanych postaciach choroby chory ma nakazane odchudzenie się i utrzymanie należnej masy ciała. Do tego dochodzi ocena laryngologiczna górnych dróg oddechowych pod kątem zabiegowej poprawy ich budowy. Jeżeli choroba jest bardziej zaawansowana pozostaje jedyna metoda, ale bardzo skuteczna – spanie w nocy z protezą oddechową (urządzenie CPAP), czyli urządzeniem podającym powietrze do dróg oddechowych pod podwyższonym ciśnieniem, co powoduje, że ulegają one rozszerzeniu, nie dochodzi do ich zapadania. Ustępuje bezdech i chrapanie, a pacjent się wysypia. Uważa się, że jest to proteza. Śpi się z aparatem, wycofują się objawy i zmniejsza się ryzyko powikłań. Nie śpi się z urządzeniem i objawy wracają. Korzyści wynikające z zastosowania aparatu znacząco przewyższają pewne niedogodności związane ze spaniem z urządzeniem. Enel-Med dysponuje aparatami. Można je wypożyczyć na próbę, a następnie kupić u dystrybutorów sprzętu, a są one w znacznym stopniu refundowane przez NFZ.

Dr n. med. Krzysztyf Byśkiniewicz: Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada specjalizacje II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych  oraz z zakresu chorób płuc. Doktor nauk medycznych – rozprawa doktorska dotycząca tematyki związanej z obturacyjnym bezdechem podczas snu, pt.:-„Ocena skuteczności leczenia obturacyjnego bezdechu podczas snu metodą ciągłego dodatniego ciśnienia powietrza w drogach oddechowych(nCPAP)”. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako wieloletni kierownik Pracowni Zaburzeń Oddychania Podczas Snu  i Adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Akademii Medycznej w Warszawie. Jest laureatem nagród JM Rektora Akademii Medycznej w Warszawie za działalność naukową i dydaktyczną. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji dotyczących problematyki chorób płuc, w szczególności zaburzeń oddychania podczas snu.

Członek Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (European Respiratory Society), Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem oraz Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Obecnie jest vice-przewodniczącym Sekcji Zaburzeń Oddychania Podczas Snu Polskim Towarzystwie Chorób Płuc.

Do góry strony

SPRAWDŹ NASZE PROPOZYCJE

sprawdź szczegóły ico

Pakiet podstawowy onkologiczny dla kobiet

sprawdź szczegóły ico

Pakiet rozszerzony onkologiczny dla mężczyzn

sprawdź szczegóły ico

nietolerancje pokarmowe

sprawdź szczegóły ico

predyspozycje sportowe