Migotanie przedsionków
05.08.2018

Migotanie przedsionków

Dowiedz się, jak objawia się migotanie przedsionków. Uniknij poważnych powikłań najczęstszej z arytmii serca, szczególnie, gdy jesteś w starszym wieku.

Migotanie przedsionków – co to takiego

Migotanie przedsionków (AF – atrial fibrillation) jest najczęstszym zaburzeniem rytmu serca, zwłaszcza wśród ludzi starszych. Nieprawidłowa, bardzo szybka (ponad 350 na minutę) i nieskoordynowana czynność przedsionków serca pochodzi z rejonów mięśnia sercowego położonych nad węzłem przedsionkowo-komorowym. Przy arytmii praca przedsionków jest zaburzona i nie kurczą się one prawidłowo, jedynie „drżą” nie mogąc przepompowywać krwi do komór. Prowadzi to do zmniejszenia ilości krwi przepływającej do aorty i układu tętniczego, tym samym dając uczucie zmęczenia i znacznego pogorszenia tolerancji wysiłku. Czasem krew zalegająca w przedsionkach może utworzyć skrzeplinę, która wraz z krwią może przedostać się do mózgu. Wówczas istnieje ryzyko wystąpienia udaru mózgu - niedokrwienia oraz martwicy części naczynia mózgowego. Tego rodzaju udar jest najczęstszym skutkiem migotania przedsionków. Oprócz tego pojawia się niedotlenienie organizmu, mogące spowodować nieodwracalne zmiany, z niedotlenieniem mózgu na czele, co w efekcie prowadzi do zgonu.

Pacjenci z migotaniem przedsionków skarżą się na kołatania oraz palpitacje, wynikające z przyspieszonego rytmu serca (nawet do 130-160 uderzeń na minutę). Wystąpienie tego rodzaju arytmii odpowiada za pogorszenie jakości życia, rozwój objawów niewydolności mięśnia sercowego, co w efekcie prowadzi do częstej potrzeby hospitalizacji.

Ze względu na czas trwania arytmii oraz nasilenie się jej objawów wyróżniamy poniższe rodzaje:

  • migotanie przedsionków napadowe - trwa nie dłużej niż 7 dni i samoistnie ustępuje (bardzo często do 48 h);
  • migotanie przedsionków przetrwałe - nie ustępuje samoistnie i trwa ponad 7 dni, wymaga leczenia farmakologicznego lub kardiowersji elektrycznej (przywrócenia pożądanego rytmu serca);
  • migotanie przedsionków przetrwałe długo trwające – zaburzenia rytmu trwają ponad rok;
  • migotanie przedsionków utrwalone - zaakceptowane, nie ustępuje nawet po kardiowersji elektrycznej.

Migotanie przedsionków - przyczyny

Choć przyczyn migotania przedsionków jest bardzo wiele, to generalnie powstaje ono na skutek zaburzenia pewnych mechanizmów elektrycznych w przeciążonych i uszkodzonych przedsionkach serca. Czynnikami ryzyka wpływającymi na arytmię nadkomorową są przede wszystkim schorzenia sercowo-naczyniowe (nadciśnienie tętnicze, wady wrodzone serca, choroba wieńcowa, choroba niedokrwienna serca oraz jego niewydolność) oraz choroby ogólnoustrojowe zajmujące serce (np. sarkoidoza). Migotanie przedsionków mogą powodować też komplikacje po operacjach kardiologicznych, szczególnie po założeniu bajpasów.

Choroby takie, jak cukrzyca, otyłość, nadczynność tarczycy, obturacyjny bezdech senny i POChP, niewydolność nerek zwiększają możliwość wystąpienia tego schorzenia.

Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem, szczególnie powyżej 75. roku życia oraz jest częściej diagnozowane u mężczyzn. Znaczący wpływ na wystąpienie migotania przedsionków ma nadmierne spożywanie alkoholu i palenie papierosów.

Migotanie przedsionków - objawy

Indywidualny charakter schorzenia sprawia, że trudno jest przeprowadzić samodzielną diagnozę. Symptomy arytmii związane są głównie z szybką czynnością serca i wzmożonym poczuciem zmęczenia. Na co należy zwrócić uwagę:

  • nieregularne bicie serca, określane jako palpitacje, przyspieszone bicie serca, kołatanie serca;
  • obniżenie tolerancji na wysiłek, zwiększona potliwość nawet przy niewielkim zmęczeniu, uczucie zmęczenia;
  • uczucie braku powietrza i duszności, napadowe poty;
  • omdlenia lub zawroty głowy;
  • ból w klatce piersiowej, ucisk, szczególnie przy obecnej chorobie wieńcowej;
  • niepokój i lęk.

Zdarza się, że migotanie przedsionków nie daje żadnych objawów lub chory odczuwa je w minimalnym stopniu. W związku z tym, u wielu pacjentów diagnozowane jest przypadkiem, podczas rutynowych badań EKG.

Trzeba pamiętać, że migotanie przedsionków ma skłonność do nawrotów. Częstotliwość i długość napadów zależą od czynników indywidualnych. Dla jednych jest to kwestia wielu godzin, a w innym przypadku zaledwie minuty. Konsekwencje choroby mogą być bardzo poważne, dlatego szczególnie omdlenia oraz ból w klatce piersiowej powinny skłonić nas do szybkiego kontaktu z lekarzem.

Migotanie przedsionków - leczenie

Po zaobserwowaniu objawów należy skonsultować się z lekarzem specjalistą. Zaburzenia rytmu serca mogą mieć wiele przyczyn, ale dopiero kardiolog po przeprowadzeniu pogłębionego wywiadu medycznego oraz wykonaniu badań będzie w stanie określić, co dokładnie pacjentowi dolega.

Rozpoznanie migotania przedsionków dokonuje się za pomocą badania EKG. Jeśli arytmia występuje rzadko i trwa krótko, wówczas wykorzystuje się holter EKG, czyli zapis trwający najczęściej 24 godziny. Aparat do zapisu EKG jest niewielki, lekki, na czas badania na skórze przyczepione są elektrody połączone kablami z rejestratorem, więc pacjent nie ma dyskomfortu. Specjalista może też zlecić ambulatoryjny monitoring EKG, trwający 2-4 tygodni, ale dzieje się tak w wyjątkowych przypadkach. Lekarze stosują też prostsze metody oceny rytmu serca, jak mierzenie tętna metodą palpacyjną.

Ewentualne dodatkowe badania, np. ECHO serca, RTG klatki piersiowej, badania krwi i testy wysiłkowe mają dać odpowiedź, co jest przyczyną migotania przedsionków.

Istnieje kilka metod leczenia, bardzo istotne jest osiągnięcie dwóch celów: redukcja objawów arytmii oraz zapobieganie powikłaniom. Przy terapii nieinwazyjnej stosuje się leki przeciwkrzepliwe, celem wykluczenia incydentów zakrzepowo-zatorowych, oraz leki spowalniające rytm serca. Do inwazyjnych metod leczenia zaliczamy: kardiowersję elektryczną, czyli przywrócenie prawidłowego rytmu serca przy użyciu elektrod oraz ablację, polegającą na zniszczeniu ognisk arytmii przez elektrokoagulację (termiczne uszkodzenie fragmentów serca wywołujących arytmię).

Odpowiednio wcześnie wykryte migotanie przedsionków daje szansę powrotu do zdrowia. Rozpoczęcie leczenia farmakologicznego może zapobiec udarowi. Chcąc zapobiegać wystąpieniu arytmii niezwykle istotne jest dbanie o zdrowy styl życia, odpowiednią dietę i uprawianiem sportu. Warto pamiętać też o ograniczeniu spożywania alkoholu i papierosów.

 

 

Do góry strony

SPRAWDŹ NASZE PROPOZYCJE

sprawdź szczegóły ico

Pakiet podstawowy onkologiczny dla kobiet

sprawdź szczegóły ico

Pakiet rozszerzony onkologiczny dla mężczyzn

sprawdź szczegóły ico

nietolerancje pokarmowe

sprawdź szczegóły ico

predyspozycje sportowe