Holter EKG - jak przebiega badanie?
16.09.2017

Holter EKG - jak przebiega badanie?

Badanie EKG metodą Holtera wykonuje się, by sprawdzić aktywność elektryczną serca w ciągu całej doby. To bezinwazyjne i bezbolesne badanie. Sprawdź szczegóły.

Holter EKG to badanie elektrycznej czynności serca przeprowadzane w dłuższym. okresie, najczęściej w ciągu całej doby. Zapis ciągły EKG pozwala ocenić zmiany dynamiczne zachodzące w sercu i wykryć patologie ujawniające się w określonych warunkach.

EKG spoczynkowe nie daje pełnego obrazu zmian, a jedynie ich wycinek. Badanie EKG metodą Holtera pozwala stwierdzić mi.in. zaburzenia rytmu serca, czy ocenić rytm serca po wszczepieniu rozrusznika. Badanie wykonuje się także szukając przyczyn napadów duszności, omdleń i kołatania serca

Badanie polega na założeniu pacjentowi aparatury rejestrującej. Po uprzednim przygotowaniu skóry na klatce piersiowej badanego przykleja się elektrody połączone przewodami do urządzenia rejestrującego EKG (niewielkie pudełko). Badany nosi rejestrator przez dobę lub dłużej. Dodatkowo pacjent zobowiązany jest do prowadzenia dziennika aktywności, w którym zapisuje się wykonywane czynności i ewentualne dolegliwości (ból w klatce piersiowej, arytmia, omdlenia) z zaznaczeniem czasu ich wystąpienia. Istotne jest utrzymywanie aktywności fizycznej w czasie badania celem stwierdzenia reakcji serca na wysiłek fizyczny oraz wszystkich zwykłych czynności, łącznie z pracą zawodową.

Po wskazanym czasie aparat zostaje zdjęty, a następnie po podłączeniu do komputera zgrywany jest zapis EKG. Następnie lekarz specjalista kardiolog dokonuje odczytu i interpretacji zapisu.

Do góry strony

SPRAWDŹ NASZE PROPOZYCJE

sprawdź szczegóły ico

Pakiet podstawowy onkologiczny dla kobiet

sprawdź szczegóły ico

Pakiet rozszerzony onkologiczny dla mężczyzn

sprawdź szczegóły ico

nietolerancje pokarmowe

sprawdź szczegóły ico

predyspozycje sportowe