ADHD u dziewczynek
02.04.2018

ADHD u dziewczynek

Trzy razy więcej chłopców niż dziewczynek ma zdiagnozowane ADHD, statystyki u dorosłych są wyrównane. Sugeruje to, że dziewczynki często pozostają niezdiagnozowane. Oznaki ADHD u dziewczynek mogą być odmienne niż u chłopców.

Proszeni o opisanie typowego dziecka z ADHD, większość z nas wskazałaby młodego chłopca, który jest niecierpliwy i nie wykonuje poleceń. Niewiele osób zwróci uwagę na bystrą dziewczynkę z mnóstwem przyjaciół, a jednak ona też może mieć zaburzenie.

Może się zdarzać, że dziewczynki mają objawy ADHD, które zakłócają im codzienne życie, ale są niedostrzegane i pomijane przez dorosłych. Nierozpoznane ADHD ma wiele długofalowych konsekwencji, jak zwiększone prawdopodobieństwo podejmowania ryzykownych zachowań (np. seks bez zabezpieczenia czy używanie substancji psychoaktywnych). Dziewczynki cierpiące przez długi czas na ADHD mogą mieć problemy ze zdrowiem psychicznym. Wczesna diagnoza w takich przypadkach jest niezbędna.

Objawy ADHD

Osoby z ADHD wykazują trzy główne grupy objawów: nadpobudliwość, impulsywność i brak wzmożonej uwagi. Mimo że u dzieci trzy razy więcej chłopców niż dziewczynek ma zdiagnozowane ADHD, statystyki u dorosłych są wyrównane. Sugeruje to, że dziewczynki często pozostają niezdiagnozowane, gdy są młodsze.

Tradycyjnie zaburzenie traktowane jest jako częściej dotyczące mężczyzn i u nich częściej jest diagnozowane. Oznacza to, że badania na temat ADHD zostały oparte na zachowaniach zaobserwowanych głównie na męskich próbach badawczych.

ADHD może objawiać się inaczej u dziewczynek niż u chłopców. Chłopiec, który jest nadpobudliwy, może mieć problemy z usiedzeniem na swoim miejscu, siada więc jedną nogą na krześle, a drugą stawia na podłodze. Rozbujane krzesło może się przewrócić. W przeciwieństwie do tego, nadpobudliwa dziewczynka może wstawać ze swojego miejsca, wędrując po różnych ławkach i przyjmując rolę pomocnika w klasie. Nauczyciel wskaże chłopca jako nadpobudliwego,  przykład dziewczynki nie zakłóca lekcji. W związku z tym, dziewczynki często nie osiągają tak wysokiej oceny jak chłopcy i bywa, że w ten sposób nie spełniają kryteriów rozpoznania. Nie tylko objawy ADHD wyglądają inaczej u chłopców niż u dziewczynek, ale chłopcy mają też tendencję do bycia bardziej nadpobudliwymi i impulsywnymi. Ponieważ takie zachowania bardziej utrudniają prowadzenie lekcji, nauczyciele częściej odnotowują problem u chłopców.

Czasami dziewczynki dobrze maskują symptomy ADHD, bo ciężko pracują, by sprostać oczekiwania dorosłych. Faktem jest, że dorośli mają odmienne oczekiwania wobec dziewczynek niż chłopców. Oczekują, że dziewczynki będą uporządkowane i dobrze zorganizowane, a w szkole będą miały dobre oceny. Z kolei dziewczęta są bardziej skłonne do przestrzegania norm społecznych i nie chcą sprawiać problemów. Ciężej pracują, by osiągnąć sukces, często siedzą długo, aby dokończyć pracę domową czy posprzątać pokój, gdy są o to proszone.

Czasami, gdy dorośli spotykają się z dziewczynkami, które mają problemy ze spełnieniem ich oczekiwań, te przyznają się do błędów, tłumacząc, że mają artystyczną duszę, bądź trudny okres.

Sygnały sugerujące, że twoja córka może mieć ADHD:

Istnieje wiele symptomów ADHD występujących zarówno u chłopców, jak i dziewczynek. Oto przykłady tego, jak choroba może objawiać się u dziewczynek:

-    Odrobienie pracy domowej zajmuje więcej czasu niż powinno. Zapomina o tym, albo rozprasza się innymi zajęciami, jak Internet czy pisanie smsów.
-    Jest nieefektywną uczennicą. Choć poświęca dużo czasu na naukę, jej wyniki nie są satysfakcjonujące.
-    Słabo czyta ze zrozumieniem. Potrafi wyłapać fakty z tekstu, ale słabo je łączy ze sobą. Pomija szczegóły w instrukcjach do zadań na testach.
-    Ma problemy z przyjaźniami, nie bierze udziału w dyskusjach. Rówieśnicy zaczynają ją izolować od towarzystwa i robić sobie z niej żarty.
-    Zapomina o potrzebnych rzeczach (buty na tańce, czy strój do zajęć). To klasyczny znak. Jednak miłe, sympatyczne dziewczynki z ADHD często mają znajomych lub starszych, którzy wspomogą ich w takiej sytuacji (np. pożyczając długopis).
-     Regularnie przestawia swoje rzeczy np. telefon lub klucze.
-     Mówi, mówi i jeszcze raz mówi.
-     Nie biega, nie wspina się jak chłopcy, ale jest pomocnikiem w klasie, będąc towarzyska i rozmowna.
-     Ma wielu przyjaciół, bo lubi się bawić na podwórku, ale gdy próbuje zorganizować zajęcia jest niespokojna i niezdecydowana. Przyjaciele pomagają podjąć  decyzje, znaleźć rzeczy i być zorganizowaną.
-    Ma świetne pomysły, chce je realizować od razu, ale nie kończy ich ani ich nie realizuje.
-    Ciągle się spóźnia i nie jest gotowa, gdy powinna być.
-    Angażuje się w wiele zajęć pozalekcyjnych takich, jak: pływanie,  szkolne kluby, piłka nożna.
-    Nie wyciąga wniosków z własnych błędów.
-    Ma duże wahania nastrojów.

Jeśli uważasz, że twoja córka może mieć ADHD, warto skonsultować się z psychologiem lub pediatrą, który jest dobrze zaznajomiony z problematyką ADHD.

Do góry strony